Kuva: Pixabay

Saavutettavuus

Tampere työnhakijoille -sivuston saavutettavuusseloste

 • Seloste laadittu / päivitetty: 2.11.2021
 • Organisaatio: Työllisyys- ja kasvupalvelut
 • Verkko-osoite: www.tamperetyonhakijoille.fi

 • Digipalvelun saavutettavuutta on arvioitu itsearviointina ja sitä täydennetään sitä mukaan kun havaittuja virheitä on korjattu.

  Digipalvelu täyttää osittain kriittiset A & AA-vaatimukset.

  Digipalvelussa on seuraavaa sisältöä, joka ei ole saavutettavaa


  Epäselviä kuvien tekstivastineita
  Kaikilla sivuston kuvaelementeillä ei ole niiden tarkoituksen tai sisällön avustaville teknologioille ilmaisevaa tekstivastinetta. Tästä johtuen kaikkien kuvien merkitys ei ole selkeä erityisesti ruudunlukuohjelman käyttäjille.

  WCAG2: 1.1.1
  Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki käyttäjälle esitettävä ei tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella.

  Linkkien avautuminen
  Osa linkeistä avautuu uuteen ikkunaan, eikä tästä ole mainittu linkin yhteydessä.

  WCAG 3.2.1
  Kohdistaminen: Kun mikä tahansa käyttöliittymäkomponentti saa kohdistuksen, se ei aiheuta kontekstin muutosta.

  Ankkuri- ja tiedostolinkit
  Tiedostolinkkien tiedostotyyppi ei ole aina osana linkkitekstiä, joten ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa linkin tiedostotyypistä. Ankkurilinkkien yhteydessä ei ole tietoa, että ne ovat sellaisia.

  WCAG 2.4.4
  Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille.

  WCAG 2.4.6
  Otsikot ja nimilaput: Otsikot ja nimilaput kuvailevat aiheen tai merkityksen.

  Youtube-videotoistin
  Sivustolla käytettävä Youtube-videotoistin sisältää linkkejä, jotka avautuvat uuteen välilehteen ja johtavat toiselle sivustolle, mutta asiasta ei kerrota käyttäjälle ennalta. Videotoistimen kehys sisältää HTML-otsikoita, joiden jäsentelytaso ei noudata sivun muuta HTML-otsikoiden rakennetta.

  WCAG2: 3.2.4
  Johdonmukainen tunnistaminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti

  WCAG2: 1.3.1
  Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä.

  Aikataulu
  Suurin osa edellä esitetyistä puutteista pyritään korjaamaan kevään 2022 aikana.

  Palaute
  Saavutettavuuteen liittyvää palautetta voi antaa osoitteeseen tyollisyyspalvelut (at) tampere.fi

  Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

  Valvontaviranomaisen yhteystiedot
  Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus at avi.fi puhelinnumero vaihde 0295 016 000