Kuva: Pixabay

Tietosuojaseloste

Tampere työnhakijoille -sivuston tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

www.tamperetyonhakijoille.fi-verkkosivusto

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Janne Taiponen, kehityspäällikkö
Tampereen kaupunki
PL 487
33101 TAMPERE
Puh. (03) 565 611 (kaupungin vaihde)

Tietosuojalauseke

Tampereen kaupunki on sitoutunut suojaamaan asiakkaiden yksityisyyttä. Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin ja verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin. Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen ja tuotekehitykseen. Haluamme tarjota kuntalaisille vaikutus- ja hallintamahdollisuuksia tietojen käsittelyyn liittyen. Kohdasta 11 löydät listan vaikutusmahdollisuuksistasi.

 1. Millaisia tietoja minusta voidaan kerätä?
 2. Mistä lähteistä tietoni kerätään?
 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?
 4. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?
 5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
 6. Kuka käsittelee henkilötietojani?
 7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
 8. Miten henkilötietoni suojataan?
 9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?
 10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja?
 11. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
 12. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?
 13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Olemme sitoutuneet suojaamaan palveluiden käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalain (1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

1. Millaisia tietoja minusta voidaan kerätä?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 3 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, esim. asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Luvat ja suostumukset
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste.

2. Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään palvelun käytön yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä havainnoitua tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Tässä palvelussa henkilötietoja kerätään vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

 • Palveluiden järjestämisen ja osallistumisen kannalta oleellinen tieto.
 • Online CV -palvelussa (Omatoiminen työnhaku) tietojasi käytetään PDF-muotoisen CV:n luomiseksi.

4. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?

Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa (kuten yhteystietoja) sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja erillisissä tietokannoissa. Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja aina siten, että käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Käyttämiemme tietojärjestelmien hallintaoikeudet omaava työntekijä voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Emme siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan kohdassa 7 esitellyissä tapauksissa.

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja?

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com

Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.

Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

11. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listattuna erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

12. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Yhteystiedot on mainittu rekisteriselosteessa.

Viimeisin päivitys

Päivitetty 8.10.2021